Regulamin sklepu internetowego - N1A.pl

1.Informacje ogólne

 • 1.1. Sklep internetowy N1A.PL prowadzony jest przez: Firmę SOLO TRADE Sp. z o.o., ul.Kapitańska 3 A, 71-602 Szczecin, NIP: 8513179480, REGON: 360088467, KRS 0000529128.
 • 1.2. Adres do korespondencji do firmy: Sklep N1A.PL SOLO TRADE Sp. z o.o., ul Kapitańska 3A, 71-602 Szczecin, e-mail: kontakt@n1a.pl , telefon: 535 419 240 - opłata za połączenie wg. stawki operatora.
 • 1.3. Sklep internetowy N1A.PL prowadzi działalność w zakresie sprzedaży obuwia sportowego oraz odzieży sportowej w tym: spodni, dresów, bluz sportowych, koszulek, czapek, szalików i innych akcesoriów sportowych.

2. Dane osobowe, rejestracja użytkowników

2.1. Każdy kupujacy - klient rejestrując się na sklepie internetowym N1A.PL, zostanie poproszony o podanie swoich danych w formularzu. Klient ma prawo do wglądu swoich danych, jak również posiada on możliwość zmiany wprowadzonych danych. Rejestracja w sklepie oznacza zgodę na przetwarzanie swoich danych, które przetwarzane są jedynie do potrzeb realizacji złożonych na www.N1A.PL zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 (Dz. U. Nr 133 poz. 883).

2.2. Administratorem strony internetowej sklepu jest:

SOLO TRADE Sp. z o.o., ul.Kapitańska 3 A, 71-602 Szczecin, NIP: 8513179480, REGON: 360088467, KRS 0000529128.

3. Zasady zamawiania i dokonywania zakupów

 • 3.1. Zamówienia można składać drogą elektroniczną na stronie sklepu www. N1A.PL
 • 3.2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Realizacja zamówień odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.
 • 3.3. Do zakupów w sklepie internetowym N1A.PL upoważnione są wyłącznie osoby pełnoletnie.
 • 3.4. Oferta sklepu internetowego N1A.PL obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 • 3.5. Składając zamówienie klient zobowiązany jest podać swój adres poczty internetowej, na który zostanie przesłane potwierdzenie zamówienia. Na potwierdzenie wysłanej wiadomości czekamy do 48 godzin. Po tym terminie zamówienie zostanie anulowane. W przypadku trudności technicznych z potwierdzeniem prosimy o niezwłoczny kontakt pod nr telefonu nr 535 419 240 lub na adres kontakt@n1a.pl
 • 3.6. Klient ma możliwość zmiany, lub anulowania złożonego i potwierdzonego zamówienia, kontaktując się pod nr telefonu 535 419 240 lub na adres kontakt@n1a.pl Nie dotyczy to zamówień już wysłanych, zrealizowanych.
 • 3.7. W przypadku zamówień nie potwierdzonych, budzących wątpliwość lub zawierających nie kompletne dane, nie zostaną one zrealizowane.
 • 3.8. Ceny towarów znajdujących się w sklepie są cenami brutto, wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Informacje o podanych cenach obowiązują w chwili składania zamówienia do czasu jego realizacji i w tym czasie nie ulegną zmianie. Oferta jest ważna do wyczerpania się zapasów.
 • 3.9. Na życzenie klienta wystawiane są faktury VAT. Należy poinformować o tym w mailu lub na formularzu przy składaniu zamówienia i podać dane firmy, na która ma zostać wystawiona FV.
 • 3.9. Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług dla Klientów z terytorium Wspólnoty sprzedaż wysyłkowa w każdym przypadku musi być potwierdzona fakturą.

4. Realizacja, wysyłka i zapłata

 • 4.1. Zamówione towary są dostarczane do klienta na wskazany przez kupującego w formularzu adres za pośrednictwem Firmy Kurierskiej.
 • 4.2. Koszt wysyłki towaru uzależniony jest od wybranej przez kupującego formy płatności:
 • 10 zł - przy przedpłacie 'z góry',
 • 10 zł - przy opłaceniu zamówienia za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
 • 4.3. Zapłata za towar następuje w formie opcji ,,za pobraniem” lub w formie ,,przedpłaty” na rachunek bankowy SOLO TRADE Sp. z o.o. 19 1600 1462 1884 1876 5000 0001 - BNP Paribas Bank Polska S.A.
 • 4.3. Czas realizacji zamówionych towarów wynosi od 2 do 5 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia prze kupującego. Termin realizacji zamówienia z przedpłatą wynosi 2-5 dni od daty zaksięgowania wpływu.
 • 4.4. Nr rachunku bankowego do przedpłaty zostanie przesłany na adres mailowy kupującego podany w zamówieniu po uprzednim sprawdzeniu możliwości jego realizacji.
 • 4.5. Treść zawartej umowy pomiędzy Firmą SOLO TRADE Sp. z o.o., a klientem jest dostarczana w mailu potwierdzającym zamówienie.
 • 4.6. Firma SOLO TRADE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość czasowego braku określonego towaru, co może wydłużyć okres realizacji zamówienia. W takich wypadkach klient zostanie poinformowany telefonicznie lub drogą elektroniczną o zaistniałym fakcie oraz najbliższym możliwym terminie realizacji tego zamówienia. Klient może w takiej sytuacji anulować zamówienie.
 • 4.7. Wady ujawnione produktu – zawarte w opisie nie podlegają reklamacji i nie są objęte gwarancją.
 • 4.8 W przypadku płatności DotPay doliczana jest opłata w wysokości 2% wartości zamówienia.

5. Zwrot towaru, wymiana i reklamacje

 • 5.1. Kupujący, który zawarł umowę na odległość, może zwrócić towar bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni od daty odebrania towaru przez klienta. Kupujący może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy znajdujący się w załączeniu do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Po upływie powyższego terminu prawo do odstąpienia od umowy wygasa.
 • Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Kupującemu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 • W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Kupującemu zostaną zwrócone wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od zawartej umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący w sposób wyraźny wyraził zgodę na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku z dokonanym zwrotem.
 • Towar powinien zostać zwrócony w takim stanie, w jakim został zakupiony, w oryginalnym opakowaniu wraz z paragonem fiskalnym. Należy odesłać towar na adres: N1A.PL - SOLO TRADE Sp. z o.o. ul. Kapitańska 3A, 71-602 Szczecin.
 • 5.2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentów i w odniesieniu do umów:
 • a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 • h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 • i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • k) zawartej w drodze aukcji publicznej; Dziennik Ustaw – 9 – Poz. 827
 • l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 • m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 • 5.3. Wszystkie zakupione u Sprzedawcy towary podlegają wymianie. W przypadku takiej sytuacji prosimy o kontakt mailowy kontakt@n1a.pl lub pod nr tel. 535 419 240 Warunkiem jest odesłanie do Sprzedawcy towaru nieużywanego w oryginalnym opakowaniu, z metkami. Należy odesłać towar na adres: N1A.PL - SOLO TRADE Sp. z o.o. ul. Kapitańska 3A, 71-602 Szczecin. Do wysyłanego obuwia należy dołączyć: paragon fiskalny oraz formularz wymiany.
 • 5.4. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia rzeczy bez wad.
 • 5.5. Kupujący zobowiązany jest do otwarcia otrzymanej przesyłki w obecności kuriera i dokładnego sprawdzenia towaru. W przypadku niezgodności przesłanego towaru z zamówieniem lub istnienia wad towaru należy spisać w obecności kuriera protokół odbioru, w którym zawarte będą ewentualne zastrzeżenia co do stanu otrzymanego towaru.
 • 5.6. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się z firmą telefonicznie pod nr 535 419 240 lub na adres kontakt@n1a.pl. Należy w takiej sytuacji odesłać towar na adres: N1A.PL - SOLO TRADE Sp. z o.o. ul. Kapitańska 3A, 71-602 Szczecin, wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym oraz paragonem fiskalnym. Klient zostanie w ciągu 14 dni roboczych od momentu odebrania przez firmę reklamowanego obuwia informację o fakcie ich otrzymania i dalszego postępowania.
 • 5.7. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki.
 • 5.8. Wszelkie zwroty i przesyłki wysyłane na koszt SOLO TRADE Sp. z o.o. nie będą przyjmowane.
 • 5.9. Przesyłki wysyłane na inny adres niż podany w formularzach nie będą odbierane.
 • 5.10. Kupujący może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

6. Ustalenia końcowe

 • 6.1. Sklep internetowy N1A.PL zastrzega sobie prawo do: Zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia, wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty.
 • 6.1. Korzystanie ze sklepu internetowego N1A.PL oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 • 6.2. Właściciel strony N1A.PL Firma SOLO TRADE Sp. z o.o. zakazuje usługobiorcom przesyłanie treści o charakterze bezprawnym. (Art. 8 §3 pkt. 2b Ust o świadczeniu usług droga elektroniczną)
 • 6.3. Do korzystania z N1A.PL niezbędne jest posiadanie przeglądarki internetowej (najlepiej Internet Explorer, Mozilla Firefox lub Netscape Navigator). Przeglądarka powinna obsługiwać szyfrowaną transmisję danych (SSL) oraz obsługiwać skrypty Javascript. Włączona musi być również obsługa plików cookie.
 • 6.4. Sprzedawca zobowiązuje się do działania zgodnie z kodeksem dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23.08.2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
 • 6.5. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy zawieranej na odległość.
 • 6.6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. W przypadku chęci zamówienia hurtowego, prosimy o kontakt na adres e- kontakt@n1a.pl Wszelkie opinie i zapytania dotyczące pracy sklepu prosimy kierować za pomocą formularza kontaktowego lub na adres:

Adres do korespondencji:
Sklep N1A.PL - Solo Trade Sp. z o.o.
ul. Kapitańska 3A
71-602 Szczecin
Telefon: 535 419 240
e-mail: kontakt@n1a.pl